Skeletirane proteze

Pacijent je u gornjoj vilici saniran skeletiranom protezom i atecmenima,a u donjoj vilici totalna proteza je stabilizovana mini IMTec implantima.

Pacijent je u gornjoj vilici saniran skeletiranom protezom i atecmenima,a u donjoj vilici totalna proteza je stabilizovana mini IMTec implantima.