Sinus lift i ugradnja implantata

Još jedan slučaj jednostrane bezubosti koji je uspješno riješen nakon sinus lifta i ugradnje implantata u regiji 14 16, sa metalokeramičkim mostom 14 15 16.

Još jedan slučaj jednostrane bezubosti koji je uspješno riješen nakon sinus lifta i ugradnje implantata u regiji 14 16, sa metalokeramičkim mostom 14 15 16.